KÖPVILLKOR

MobilExtra ägs och drivs av

Connectivo AB
Bultgatan 31B
442 40 Kungälv
Org.nr 556932-7777

Endast privatpersoner eller representanter för företag, som är över 18 år och myndig med full juridisk rätt att ingå avtal med annan part, har rätt att utföra köp via MobilExtra.se

1. Pris och betalning
1.1 Priserna för de beställda varorna är de som anges på MobilExtra.se vid den tidpunkt ordern läggs. Alla priser är inklusive 25% moms om inte annat anges. Betalning sker med kortbetalning, faktura, delbetalning, bitcoin eller med PayPal.

2. Leverans
2.1 Det tillkommer en leveransagift på minimum 29 kr per leverans inom Sverige och minimum 39kr inom Europa. Avgiften motsvarar kostnader för expeditionsavgift, fraktkostnad och hantering.

2.2 Leverans av varor sker till den adress köparen har angivit vid köp. Det är köparens ansvar att hålla sina uppgifter uppdaterade och vid fel angiven adress står köparen för alla förluster. Alla paket skickas med Posten och det är köparens ansvar att ange tillräcklig information för att Posten ska kunna leverera såsom t.ex. rätt angivet namn på dörren eller företagsnamn vid leverans till företagsadress. Vid fel angivna uppgifter tillkommer en avgift á 49kr och köparen ansvarar för förlust av varor vid leveranser till fel adress.

2.3 Leveranstiden är vanligtvis 2-5 arbetsdagar för de varor som vi har i lager. Produkter som vi ej har i lager eller som är beställningsvaror hittar du ungefärlig leveranstid för på produktsidan. Tänk på att alla våra leveranstider är ungefärliga och ingen garanti. Vi strävar alltid efter att leverera så snabbt som möjligt men det kan exempelvis ske förseningar från t.ex. postens sida.

2.4. I de fall kunden inte löser ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt  samt hanteringsavgift på 190 kronor.

3. Reklamation & ångerrätt
3.1 Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av den/de produkter du beställt.

3.2 För att kunna utnyttja ångerrätten krävs att varan är i oförändrat skick. Produkt och förpackning skall vara oanvänd i samma skick som den mottogs. Om dessa krav inte fylls förbehåller sig Mobilextra.se sig rätten att neka reklamationen och varan erbjuds att skickas tillbaka till konsumenten mot en avgift á 49kr.

3.3 Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss via e-post. Vi tar därefter ställning till om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc.

3.4 Observera även att det enligt lag är du som ska betala ytterliggare fraktkostnader. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader och fakturakostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i väsentligt oförändrat skick.

3.5 Tänk på att du ansvarar för returförsändelsen. Skicka därför alltid dyrare produkter spårbart och väl paketerat! Vi tar inget ansvar för försvunna paket eller transportskador till följd av dålig emballering vid retur.

4. Avbeställning
4.1 En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs köpbekräftelse eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.

5. Säkerhet
5.1 MobilExtra.se förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. Alla misstänkta bedrägerier polisanmäls och ärendet lämnas sedan över till vår säkerhetspartner för vidare uppföljning.

6. Information och bilder
6.1 Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

7. Skador
7.1 Alla våra produkter som skyddar en annan enhet såsom mobiltelefon, surfplatta och liknande är enbart rekommenderade skydd och vi reserverar oss mot skador som kan förekomma på telefonen eller liknande enhet. Det är konsumentens ansvar att skydda sin enhet och avgöra om skydden är tillräckliga. Detta gäller även tillbehör till enheter då det är konsumentens ansvar att använda våra produkter på ett ansvarsfullt sätt och skydda sin enhet.

8. Force majeure
8.1 Skulle MobilExtra.se på grund av omständighet, som kan anses ligga bortom MobilExtra.se:s kontroll (”Force majeure”), vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig, utgör detta inte ett avtalsbrott.

9. Tvist
9.1 Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

10. Personuppgifter
10.1 Samtliga personuppgifter lagras enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

10.2 Du har rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till nedanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används. Vi lämnar aldrig ut de uppgifter vi har lagrat om dig till tredje part.

11. Upphovsrätt
11.1 Dessa villkor, liksom all data på denna webbplats, tillhör MobilExtra.se och är tillgängliga endast för bruk i samband med köp och korrespondens med MobilExtra.se. Annat användande såsom reproduktion, re-distribution, derivat av och publicering utanför denna webbplats, såväl för kommersiella som privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från MobilExtra.se.

12. Ändring av villkoren
12.1 Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen). Säljaren rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. Billmate Faktura Köpvillkor

Handla nu - betala först efter leverans!

När du betalar via faktura administreras detta av Billmate AB under varumärket Billmate. Detta innebär att du handlar tryggt och enkelt. Du slipper uppge dina kortuppgifter, och betalar först efter det att du mottagit dina varor. Fakturan skickas via e-post.

Detta erbjuder vi dig:

  • Få alltid hem varan innan du betalar
  • 14 dagars betalningstid
  • Du behöver aldrig lämna ut känslig information
  • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
  • Tillgång till dina fakturor via Billmate online
  • Möjlighet till delbetalning

Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad påminnelse-/förseningsavgift samt dröjsmålsränta om 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. För att kunna beställa mot faktura måste beställaren vara ett registrerat svenskt företag eller en person över 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Kreditprövningen kan i vissa fall innebära att en kreditupplysning tas. I sådana fall kommer ni bli meddelade om detta postledes eller via e-post. Kreditupplysningen sköts via CreditSafe och är inget som belastar när man ansöker om kredit hos kreditinstitut.

Billmate AB har rätt att utföra stickprovskontroller för att säkerställa så fakturan är korrekt.
Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Billmate behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkoll samt marknadsföring. Personnummer kan används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.

Billmate AB, organisationsnummer 556918-4129, telefonnummer 040-30 35 00.